Harm.us - Death, Black, Doom and Gothic Metal WebZine
Main Bandlist Writings Forum Services About us
Death, Black, Doom and Gothic Metal band infoA - Z

Dark Black Metal

Country: Sweden
  1. Döende
  2. Av saknad släcker jag ljuset
  3. Ondkall
  4. Känsla av livets nästa skede
  5. Den svarta angstens essens
  6. Det man med själen...
  7. Ekot av bikt
  8. Döende (en avslutning)
  • Pär - guitars, vocals and bass.
  • Perra - session drums
BERGRAVEN - DÖDSVISIONER | Harm.us - Death, Black, Doom and Gothic Metal WebZine, bandlist, cd reviews, interviews, mp3 and forum
Not rated yet
Main | Bandlist | Reviews | Interviews | Articles | Forum | Samples | About